4 ขั้นตอนขอรับเงิน 5,000 เ ยี ย วย าแรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

4 ขั้นตอนขอรับเงิน 5,000 เ ยี ย วย าแรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

มาตรการดูแลและเยียวย าผลกระทบจาก ไ ว รั สโคโรนา (COVID-19) หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 หลังจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ต่าง โดย ครม.มีมติ เยียวย า แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยมีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน วิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไปเบื้องต้น คาดว่า จะเริ่มได้ 1 เม.ย.นี้

ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวย าโควิด

-ลงทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐ ที่ธนาคารออมสิน กรุงไทย,ธกส. อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำให้ยื่นผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดการพบปะคนอื่น

-ยื่นเอกสารประกอบ บัตรประชาชน พร้อมเพย์ เอกสารนายจ้าง(ถ้ามี)

-ยื่นคำร้องเหตุผลที่ขอการช่วยเหลือ

-หลังจากยื่นเอกสาร ได้รับเงินภายหลังจากยื่นเอกสาร 5 วัน โดยนำเงินเข้า พร้อมเพย์ หรือ โอนผ่านบัญชี

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *