นครปฐม เฝ้าร ะวังต่อเนื่อง มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบ ย้ำประชาชนต้องปรับตัวรับวิถีชีวิตใหม่

นครปฐม เฝ้าร ะวังต่อเนื่อง มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบ ย้ำประชาชนต้องปรับตัวรับวิถีชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 15พฤษภาคม ได้รับการรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม ร.ต. พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกัน. และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา2019(COVID-19)ของเทศบาลนครนครปฐม และได้ให้ประชาชนได้ปรับตัวรับกับวัิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อเฝ้าร ะวังตัวเองอย่างต่อเนื่อง

นายเอกพันธุ์ คุปตวัช

นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม รายงานว่ามี ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ข า ดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างเต็มที่ ดั งนั้uเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เทศบาลนครนครปฐมจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่ม มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาล 1,255 คน. ผู้ป่ ว ยติดเตียง 94 คน ผู้ย ากไร้ตามข้อมูลของสำนักงานเทศบาลนครฯ 32คน และมารดาเด็กแรกเกิດที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล 301 คน รวม 1,682 คน

ร.ต.พงศธร กล่าวว่า สถานการณ์ ปัจจุบัน แม้ตัวเลขผู้ป่ ว ยของจังหวัดนครปฐมจะไม่เพิ่มขึ้นจาก 23ราย แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือ 20 รายแรก สามารถสอบสวนพบที่มาของโ ร คได้แต่รายที่ 21, 22 และ 23 สอบสวนไม่พบที่มาของโ ร ค ซึ่งได้ตรวจหากับผู้เกี่ยวข้องเกือบ 700คน แต่ไม่พบต้นตอของโ ร ค จึงขอให้ทุกคนป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดนครปฐมขอความร่วมมืออย่างจริงจัง

แจกของ

“หลังจากจังหวัดนครปฐม มีประกาศมาตรการผ่อนคลายในเฟสแรก ทำให้ชาวจังหวัดนครปฐมออกมาใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านมากขึ้น บางส่วนยังปรับตัวกับมาตรการที่กำหนดไม่ได้ ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง จึงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ลงพื้นที่แนะนำให้ความรู้กับประชาชนในมาตรการต่างในการป้องกันและควบคุมโ ร ค ทำให้สถานการณ์โควิด ปัจจุบันดีขึ้น แม้ตอนนี้ผู้ป่ ว ยในจังหวัดนครปฐมจะเป็นศูนย์ก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งวางใจ เนื่องจากเป็นโ ร คอุบัติใหม่ที่เรายังต้องระมัดร ะวังต่อไป และขอให้ อปท. ลงไปให้ความรู้ ให้คำแนะนำพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัว เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตใหม่ แต่ขอให้ทุกคนคิดเสมอว่ายังมีผู้ป่ ว ยอยู่ จึงขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของจังหวัด

แจกของ

ส่วนกรณีมีรายงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC)จังหวัดเชียงใหม่ ว่าวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ไทม์ไลน์ผู้ป่ ว ยรายที่ 41 ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพช่างสักเดินทางออกจากภูเก็ต โดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมภรรย าและบุตร ระหว่างทางผู้ป่ ว ยรออยู่ในรถ ภรรย าทำหน้าที่เดินเอกสารตามด่านที่จังหวัดภูก็ต และจังหวัดสุราษฎร์แวะเข้าห้องน้ำ และพักนอนที่ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณจังหวัตนครปฐม 1 คืน ทำให้ต้องเร่งสอบสวนไทม์ไลน์ผู้ป่ ว ยรายนี้ ขณะจอดรถถนอนแล้วไปไหนต่อ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโควิด-19” ร.ต.พงศธร กล่าว

ข่าวต้นฉบับ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *