เ ต รี ยมตัวปรับเวลาเ ค อร์ฟิว เป็น 5 ทุ่ม ถึง ตี 4 จากเดิม 4 ทุ่มถึง ตี 5

เ ต รี ยมตัวปรับเวลาเ ค อร์ฟิว เป็น 5 ทุ่ม ถึง ตี 4 จากเดิม 4 ทุ่มถึง ตี 5

เมื่อวั นที่ 14 พค เพจ Amarin News รอน าย กฯ เคาะวันที่ 15 พค 2563  ปรับเวลาการเคอร์ฟิว เป็น 5 ทุ่มถึงตี 4 จากเดิมที่เว ลาอยู่ที่ 4 ทุ่ม ถึง ตี5 ก็ได้เป ลี่ย นไป วันที่ 14 พค 2563 ได้มีรายงานข่าวไว้ว่า ที่ปร ะชุ มค ณะก ร รมการเฉพาะกิจ ได้ทำกา รพิ จา รณาผ่อนคลายการเคอร์ฟิว ได้เสนอ ให้ปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเดิม 22.00 ถึง 04.00 น เป็น 23.00 ถึง 04.00 น. หรือเ พิ่ มขึ้น 1 ชมนั่นเอง เพื่อใ ห้สอดคล้อ งกับการทำงานและดำเนิน ธุ ร กิจของป ระชาช นชาวไท ยทุกคน

โดยที่จะเสนอให้ที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ เพื่อให้ พล อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ ผอ.ศบค. พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 15 พค 2563 นอกจากนี้ในส่วนของทีมงานถ่ายทำรายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร์ อาจมีการผ่อนปรนให้ถ่ายทำได้ 10 คน จากเดิมที่ระบุไว้เพียง 5 คนเท่านั้น

ที่มา Amarin News

เรียบเรียงโดย โอกาส

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *