รีบเช็กด่ ว น 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร

รีบเช็กด่ ว น 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร

รีบเช็กด่ ว น 8 หน่วยงานรับ อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร

โปรดเช็ก เกษตรกรท่านใดที่พบปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน

โดยวันที่ 16 พ.ค. 63 กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลเกษตกรที่กระทรวงการคลังได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 และใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวย า 5,000 บาท มีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจำนวน 9 ล้านคน ต่อมาในเดือนเมษายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิมาตรการเยียวย าเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 8.3 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวย าจากสาเหตุต่าง กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้บริการ “ระบบรับเ รื่ อ งอุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร” ขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน ได้แก่

1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด

2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด

4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกssมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4,

6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

7.การย างแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน

8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ http://www.moac.go.th หรือ http://www.อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร.comได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คมชัดลึก , jarm

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *